HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Sáu, 2012

GIẶC THẰNG QUÈ TRONG “CHUYỆN KỂ LÀNG TA”

Trong di cảo để lại là Cụ Nguyễn Khắc Miễn (1919-1991) đã đành một chương để kể về chuyện làng Cánh chống giặc thằng què. Chuyện thứ 3: NGUYỄN  DANH  PHƯƠNG   ĐÁNH  LÀNG  TA. NGUYỄN  DANH  PHƯƠNG     ĐÁNH  LÀNG  TA. Chuyện này có riêng một quyển vè, điệu buồn, vì người làm sau khi làng …

Tiếp tục đọc

ĐÔI ĐIỀU CẦN VIẾT VỀ QUẬN HẺO

                                         Tác giả :Nguyễn  Quý  Đôn                            (Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc số 11+12 /2007 )         Nguyễn Danh Phương,người làng Hẻo, nay là làng Tiên Hội,thuộc phường Hội Hợp,thị xã Vĩnh Yên .Thuở nhà nghèo,học hành không đến nơi đến chốn,Phương phải đi chăn trâu cho địa chủ .lúc ở ngoài đồng không …

Tiếp tục đọc