HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Bảy, 2012

TÌM HIỂU VỀ ĐỊA DANH BÌNH LỆ NGUYÊN

Bình Lệ Nguyên là địa danh cổ đời Trần, nơi đây là chiến trường trong một trận chiến đẫm máu của quan quân nhà Trần với giặc Nguyên Mông. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư -Bản Kỷ Toàn Thư Kỷ Nhà Trần  có chép “Tháng 12, ngày 12, tướng Nguyên Ngột Lương Hợp Đải765 xâm phạm …

Tiếp tục đọc

CHÍN CHIẾC CỔNG LÀNG CÁNH

Ngày còn bé tôi có đọc được một bài thơ có tên là Cổng làng của thi sĩ Bàng Bá Lân. Những câu thơ cuối cùng trong bài thơ ấy có đoạn “Ngày nay dù ở nơi xa, Nhưng khi về đến cây đa đầu làng, Thì bao nhiêu cảnh mơ màng Hiện ra khi …

Tiếp tục đọc

MỘT CÁCH NHÌN CỦA TRẦN HUY LIỆU VỀ QUÂN CỜ ĐEN

Một cách nhìn của Trần Huy Liệu về quân Cờ Đen Số 399, tháng 3/2012 Ngô Văn Hòa ĐỀ TÀI LƯU VĨNH PHÚC VÀ QUÂN CỜ ĐEN TRONG CUỘC KHÁNG PHÁP Ở VIỆT NAM HỒI CUỐI THẾ KỶ XIX ĐÃ ĐƯỢC NHIỀU NHÀ SỬ HỌC Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NHƯ PHÁP, MỸ, NHẬT, TRUNG QUỐC, … …

Tiếp tục đọc