HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Chín, 2012

HƯƠNG ƯỚC LÀNG TIÊN HƯỜNG NĂM 1784

Đây là hương ước làng tiên Hường năm Cảnh Hưng thứ 45 đời hậu Lê, nguyên tác được các cụ chép trên một bảng gỗ  được tìm thấy ở đình Tiên Canh. Hiện tại bản gỗ đang được lưu giữ  nên không còn ở đình vì vậy không có hình ảnh của nguyên tác. Văn …

Tiếp tục đọc