HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Mười Hai, 2012

ÔNG TỔ NGHỀ GỐM HƯƠNG CANH -Lời dẫn.

Ông Tổ nghề gốm Hương Canh là ai? Nghề gốm Hương Canh xuất hiện tự bao giờ? Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, để trả lời câu hỏi ấy, chắc mọi người sẽ vào ngay một trang web tìm kiếm và gõ đúng luôn chữ ấy trong thanh công cụ. Câu trả …

Tiếp tục đọc