HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Ba, 2013

DÂNG HƯƠNG

DÂNG  HƯƠNG   Chúng con xin có tuần nhang Dâng lên LỤC VỊ THÀNH HOÀNG quê ta Chúng con xin có hương hoa Lòng thành gửi tới tam tòa chứng minh Tấm lòng của mọi chúng sinh Cầu mong đức thánh anh minh độ trì Bách gia trăm họ-vững bước chân đi Muôn nhà muôn …

Tiếp tục đọc