HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Bảy, 2013

LỄ VẬT TẾ ĐÌNH VÀ TIỆC LÀNG Ở HƯƠNG CANH

LỄ VẬT TẾ ĐÌNH VÀ TIỆC LÀNG Ở HƯƠNG CANH  Dương Văn Lãm Nguồn: http://hoivhntvinhphuc.org.vn/index.php?action=details&idmuc=56956546 Ba làng Cánh ngày xưa gọi là kẻ Cánh thuộc tổng Hương Canh nay là thị trấn Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Ở đây có ba ngôi đình nổi tiếng là đình Hương Canh, đình Tiên Hường …

Tiếp tục đọc

CHUYỆN ÔNG HOÀNG LONG

Câu chuyện này tôi đã được người già ở Hương Canh kể lại từ hồi còn bé. Đây chỉ là truyền khẩu nên không rõ ràng về thời gian, thưc hư của câu chuyện như thế nào. Tôi vốn là người ái mộ nền Nho học, đã từng đọc những câu chuyện khoa cử thời xưa …

Tiếp tục đọc