HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Tám, 2013

XÃ CHÍ -LÀNG HƯƠNG CANH (Chú giải)

CHÚ GIẢI TẬP XÃ CHÍ-TÀI LIỆU VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ (Phần chú giải thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) 香粳總 平川縣 永安省 Tổng Hương Canh, Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Yên. Theo sách Đồng Khánh Địa Dư chí do Quốc sử Quán Triều Nguyễn biên soạn giai đoạn  những năm năm …

Tiếp tục đọc

XÃ CHÍ HƯƠNG CANH

Trong thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm hiện có một bộ sách được chép tay có ký hiệu AJ-. Đây là ghi chép trong những đợt khảo tá của chuyên viên viện Viễn Đông Bác Cổ về các làng quê ở Bắc Bộ những năm 1938-1939. Cuốn sách đã cũ kỹ có ký hiệu …

Tiếp tục đọc

CẢNH QUÊ

Làng tôi từ thuở xa xưa, Suốt năm nắng dãi bốn mùa trăng soi. Đồng xanh đầm rộng sông dài Nhân dân đoàn kết sống vui tháng ngày Một vùng có tiếng xưa nay Xa gần yêu mến đất này Hương Canh Cảnh quê như một bức tranh Bờ tre như lũy như thành đẹp …

Tiếp tục đọc