HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Một, 2014

CÁNH ĐỒNG LÀNG TA

CÁNH ĐỒNG LÀNG TA Trâu ta về lại đồng ta Ba làng Kẻ Cánh mặn mà tình thương. Hương Canh, Ngọc Canh, Tiên Hường Dâu đưa rể đón con đường làng ta Chẳng còn sợ đỉa Cầu Cà Sợ ma Đồng Nội hạ đà Gành Lăn. Muốn sang Gò Vỵ làm ăn Ngại leo đường …

Tiếp tục đọc

VĂN BIA Ở HƯƠNG CANH

Văn bia là một trong những nguồn  tư liệu quan trọng dùng để nghiên cứu lịch sử  văn hóa và sự hoạt động của làng xã . Ở Hương Canh cũng có văn bia, nhưng không nhiều. Theo thống kê của chúng tôi tính đến thời điểm này chỉ phát hiện hai văn bia là: – …

Tiếp tục đọc