HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Hai, 2014

LỄ HỘI KÉO SONG HƯƠNG CANH

LỄ HỘI KÉO SONG HƯƠNG CANH Nguồn:  Báo ảnh Việt Nam http://vietnam.vnanet.vn  năm 2012  

Tiếp tục đọc

HỘI KÉO SONG THỊ TRẤN HƯƠNG CANH – XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Mỗi năm một lần, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, tại bãi kéo song thị trấn Hương Canh lại  rộn vang tiếng hò hét cổ vũ của những trận kéo song. Không biết có tự bao giờ nhưng kéo song Hương Canh đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cái không khí …

Tiếp tục đọc