HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Tư, 2014

CẬN CẢNH ĐIÊU KHẮC ĐỜI LÊ ĐÌNH NGỌC CANH

Đình Ngọc Canh xưa thuộc làng Ngọc Canh- tổng Hương Canh- huyện An Lãng-trấn Sơn Tây, nay là thị trấn Hương Canh- huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc. Đình được khởi xây năm Kỷ Sửu 1769 và hoàn thiện vào những năm đầu Minh Mạng đời Nguyễn (1820) chính vì vậy đình có sự pha …

Tiếp tục đọc