HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Năm, 2014

GIẢ THUYẾT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ CÁC LÀNG CỔ CÓ TÊN LÀ “KẺ”.

Lời dẫn: Hương Canh xưa có tên Nôm là Kẻ Cánh. Cũng như nhiều vùng khác ở miền Bắc. “Kẻ” ở đây được hiểu là một vùng đất. Từ này bắt nguồn từ đâu có lẽ không ai biết rõ do đó có những giả thuyết về nguồn gốc tên gọi này. Xin giới thiệu …

Tiếp tục đọc