HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Monthly Archives: Tháng Mười, 2016

CỔNG XÓM LÒ NGÓI- XƯA VÀ NAY

   

Tiếp tục đọc

LÀNG GỐM HƯƠNG CANH- MỘT THỜI CHƯA XA

Lò Cang là một xóm ven sông của làng Cánh nay là Thị trấn Hương Canh,Vĩnh Phúc. Xưa kia, cả xóm chuyên nghề làm Cang, Chĩnh, Tiểu sành cho nên cái tên Lò Cang cũng từ ấy mà nên. Trải qua bao thăng trầm của nghề làm Gốm từ lúc rực rỡ đến thuở tàn …

Tiếp tục đọc