HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

Category Archives: KỂ CHUYỆN LÀNG TA

Chuyện thứ năm: TRÙNG TU ĐÌNH HƯƠNG CANH.

Chuyện thứ năm TRÙNG TU ĐÌNH HƯƠNG CANH. Đình Hương Canh xưa ở vào địa thế thấp.đê điều còn sơ sài. hàng năm thường ngập.lụt đến gần mái đình.Khoảng năm 1922.ông Nguyễn Khắc Lâm và một số các cụ đã lãnh đạo dân làng lên táng đình cao 1,5 mét.Lúc này tôi còn bé nhưng …

Tiếp tục đọc

Chuyện thứ sáu -CÔNG VIỆC LÀM VÀ HÌNH THẾ TỰ MÔN SỞ.

Chuyện thứ sáu CÔNG VIỆC LÀM VÀ HÌNH THẾ  TỰ MÔN SỞ. Nói đến Tự Môn thì thực đã thấy một dáng đẹp bày ra ở trung tâm làng. Ở làng khác thì chỉ là cửa Tam quan chùa, nhưng ở ta thì lại là việc khác. Một công trình kiến trúc tuy nhỏ hơn đình, …

Tiếp tục đọc

Chuyện thứ ba: NGUYỄN DANH PHƯƠNG ĐÁNH LÀNG TA.

Chuyện thứ ba.   NGUYỄN DANH PHƯƠNG   ĐÁNH LÀNG TA.   Chuyện này có riêng một quyển vè,điệu buồn,vì người làm sau khi làng bị phá. Tôi xem qua chứ không thuộc. Câu mở đầu : “Ất Sửư niên mồng tám tháng ba “Què’’ kéo đến như đàn kiến cỏ Lập đại đồn chùa Bèo,miếu Sổ …

Tiếp tục đọc

KỂ CHUYỆN LÀNG TA- CHUYỆN THỨ TƯ

Chuyện thứ tư GIẶC CỜ ĐEN ĐÁNH LÀNG TA Vua quan nhà Nguyễn liên kết với nhà Thanh nhờ quân ông Lưu Vĩnh Phúc và ông Lương Tam Kỳ giúp ta đánh Pháp. Quân Cờ Đen đánh Pháp ở Cầu Giấy giết được tướng Pháp là Hăng ri vi e rồi lui về giữ thành …

Tiếp tục đọc

KỂ CHUYỆN LÀNG TA- CHUYỆN THỨ HAI

                 Chuyện thứ hai.            VỊ THÁNH LÀNG TA THỜ. Theo các cụ truyền lại, khoảng ngoài năm 951 khi đó Kinh đô ở Cổ Loa.vua lúc đó là Ngô Xương Văn. con trai thứ hai của Ngô Vương Quyền.Ông này có tinh thần thượng võ,sau khi đánh đuổi được Bình Vương …

Tiếp tục đọc

KỂ CHUYỆN LÀNG TA- CHUYỆN THỨ NHẤT

CHUYỆN THỨ NHẤT Làng ta xưa có tên tục là Kẻ Cánh.thuộc xứ Đoài, huyện An Lãng,tỉnh Sơn Tây.gồm Hương Canh. Ngọc Canh.Tiên Hường đến Tổng khởi nghĩa(1945) đổi là Tam Canh Xưa các cụ có lưu lại 2 quyển vè  .Quyển thứ nhất điệu chèo, văn cổ lắm,không rõ cụ nào làm. Quyển thứ hai.thơ lục …

Tiếp tục đọc

KỂ CHUYỆN LÀNG TA- Giới thiệu

LỜI GIỚI THIỆU Khoảng  những năm 1999-2000, có một tư liệu quý của một vị túc nho trong làng Hương Canh được tìm thấy và công bố.  Đó là di cảo viết tay của cụ Nguyễn Khắc Miễn (1919-1991).  Cuốn di cảo có tên thật gần gũi “KỂ CHUYỆN LÀNG TA” . Đây cũng như một …

Tiếp tục đọc